Wat is astrologie nu eigenlijk?

De mens heeft altijd gezocht naar de zin van het leven en zich vragen gesteld als ‘Waarom ben ik hier, waarom gebeurt iets of herhalen bepaalde gebeurtenissen zich?’.

Ook heeft men van begin af aan de nachtelijke hemel geobserveerd. Men ontdekte daarbij dat sterren en planeten zich met een zekere regelmaat afwisselden – evenals zelfde standen van planeten ten opzichte van elkaar – en dat bepaalde gebeurtenissen op aarde samenvielen met die terugkerende standen van sterren en planeten.

Door die observaties en vergelijkingen is de astrologie ontstaan. Deze is daarmee een ervaringsleer. Een weten van binnenuit, getoetst aan de feiten.

A

Astrologie gaat er dan ook vanuit dat de kosmos en de aarde met elkaar in relatie staan. Er is echter geen direct causaal verband, maar een analoge samenhang. Het principe ‘zo boven – zo beneden’ geeft de verbondenheid van de hemel met de aarde weer’

A

Binnen de astrologie wordt gewerkt met de acht planeten en de twee lichten, de Zon en de Maan, die zich bewegen door de dierenriem in ons zonnestelsel. Die planeten, de lichten en de dierenriemtekens worden als symbolen weergegeven. Daarmee is de astrologie ook een symbolentaal.

A

Een horoscoop wordt berekend aan de hand van exacte geboortetijd, -plaats en -datum. Dit kan van de geboorte van een mens zijn, maar ook van bijvoorbeeld het oprichten van een zaak, het sluiten van een huwelijk enzovoorts. De horoscoop is een tekening waarop de stand van de hemellichamen ten opzichte van elkaar en van de aarde staan aangegeven op het desbetreffende tijdstip. Die hemellichamen vertegenwoordigen  psychische energieën, die zich op een bepaalde wijze manifesteren en elkaar al dan niet beïnvloeden. De horoscoop is verder onderverdeeld in 12 vakken; de huizen. Deze geven de levensomstandigheden aan. De horoscoop is een hulpmiddel om via symbolen te laten zien welke krachten in je zelf spelen en hoe je die vorm geeft in de buitenwereld.

A

Je zou je de horoscoop voor kunnen stellen als een orkest. De planeten zijn de orkestleden met ieder hun eigen instrument en talent. Jij staat als dirigent in het midden en kan proberen de afzonderlijke orkestleden hun talent en instrument zó in te zetten, dat ze gezamenlijk een mooi muziekstuk spelen. Dat dit niet zomaar vanzelf gaat mag duidelijk zijn.

A

De astroloog kan je daarbij helpen; deze analyseert de horoscoop en legt uit hoe de symbolen in een horoscoop kunnen uitwerken.