Kind en leerproces

Ieder mens leert op zijn eigen manier. Dat geldt voor kinderen zowel als voor volwassenen. Dat heeft als eerste te maken met hoe iemand informatie verwerkt. Daarnaast is het voor het leren – om resultaten te bereiken – belangrijk in wat voor omgeving en levensomstandigheden iemand zit.

De horoscoop geeft hier een zekere inzage in. Zo geeft bijvoorbeeld het dierenriemteken - waarin Mercurius staat - aan, op welke manier de desbetreffende horoscoopeigenaar informatie verwerkt. De aspecten naar andere planeten geven aan op wat voor manier bij die persoon het informatieverwerkingssysteem beïnvloed wordt door andere eigenschappen in zichzelf.

Verder kan het zijn, dat Mercurius géén aspecten naar andere planeten maakt, of dat hij op het moment van geboorte niet vooruit maar achteruit loopt. Dat geeft dan weer heel andere uitwerkingen van het informatieverwerkingssysteem.

Dit zijn nog maar een paar gegevens in de horoscoop, waaruit je kunt opmaken hoe iemands leerproces kan verlopen. Je kunt uit een horoscoop bijvoorbeeld ook opmaken in wat voor een periode een kind of volwassene zit en wat voor invloed dit kan uitoefenen op het leerproces. (En voor hogere studies zijn weer andere horoscoopgegevens belangrijk.)

Voor de ondersteuning van kinderen in hun leerproces zijn dit belangrijke gegevens. Als ouders - maar ook als leerkracht - kan je wel eens verzuchten; “Had ik maar een gebruiksaanwijzing!” Nou is een horoscoop geen gebruiksaanwijzing, maar hij geeft wel onder andere aanduidingen over de manier waarop een kind (en natuurlijk ook een volwassene) leert. En wat ook erg belangrijk is; waar eventuele knelpunten zitten.

Mijn ervaring is inmiddels dat - om een kind optimaal te kunnen ondersteunen in een zo goed mogelijk verloop van het leerproces - het duiden van de horoscoop een zeer welkome hulp en leidraad is.

In mijn boek "Leervermogen astrologisch bekeken" staat tot in detail beschreven hoe je al deze gegevens in de horoscooptekening kunt herkennen en de uitwerking ervan kunt opmaken.

 

Aan de hand van 8 horoscoopbeschrijvingen laat ik zien hoe dit in de praktijk uitwerkt. Deze bevatten, naast de horoscooptekening, ook

  • de gegevens die symbool staan voor het leervermogen,

  • de duiding daarvan,

  • conclusie en onderwijsbehoefte en

  • het gesprek hierover met de (ouders van) de horoscoopeigenaar.